წიგნის სახელი:  ქსელური არქიტექტურები ბიზნესისათვის წიგნის ავტორი:  გია სურგულაძე, დავით გულუა გვერდების რაოდენობა:  270 PDF წიგნის აღწერა: ...

Home » » ქსელური არქიტექტურები ბიზნესისათვის

ქსელური არქიტექტურები ბიზნესისათვის


წიგნის სახელი:
 ქსელური არქიტექტურები ბიზნესისათვის
წიგნის ავტორი:
 გია სურგულაძე, დავით გულუა
გვერდების რაოდენობა:
 270 PDF
წიგნის აღწერა: 
განხილულია კორპორაციული კომპიუტერული ქსელების სერვერუ- ლი სისტემების არქიტექტურა, მისი ინფრასტრუქტურის დაპროექტებისა და აგების ახალი, ინტენსიონალური და ექსენსიონალური მიდგომები, მთლიანი სისტემის წარმადობისა და საიმედოობის სრულყოფის მიზნით. დეტალუ- რად არის წარმოდგენილი ვირტუალიზაციის, კლასტერული და სხვა ტექნოლოგიები, რომლებიც ხელს უწყობს მოცემული ამოცანის მაქსიმალური ეფექტურობით შესრულებას. წარმოდგენილია აგრეთვე სისტემების ადმინისტრირების საფუძვლები, ვებ-, ფაილური და მონაცემთა ბაზის სერვერების გამართვა. დეტალურადაა გადმოცემული ვებ-სერვერული ინფრასტრუქტურის აგებულება, მისი აწყობისა და მართვის საკითხები, საფოსტო და საკომუნიკაციო სერვერების გამართვა. შემოთავაზებულია MsVisual Studio.NET Framework 4.5 ინტეგრირებულ გარემოში ჰიბრიდული კომპიუტერული სისტემების (Windows- და Web-აპლიკაციების) დაპროგრა- მების ინსტრუმენტული საშუალება Windows Communication Foundation (WCF) ტექნოლოგიის ბაზაზე. დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის საინფორმაციო სისტემების სპეციალობის მაგისტრანტებისა და ბაკალავრიატის მაღალი კურსის სტუდენტებისათვის.


                                      გადმოწერა