წიგნის სახელი:  ვებ პროგრამირების ტექნოლოგია PHP წიგნის ავტორი:  თეიმურაზ სტურუა, ბესიკ ტაბატაძე, თეა თოდუა გვერდების რაოდენობა:  316 PDF წი...

Home » » ვებ პროგრამირების ტექნოლოგია PHP

ვებ პროგრამირების ტექნოლოგია PHP


წიგნის სახელი:
 ვებ პროგრამირების ტექნოლოგია PHP
წიგნის ავტორი:
 თეიმურაზ სტურუა, ბესიკ ტაბატაძე, თეა თოდუა
გვერდების რაოდენობა:
 316 PDF
წიგნის აღწერა:სახელმძღვანელოში განხილულია PHP ენის შესაძლებლობები, PHP5 ვერსიაში შემოღებული სიახლეების გათვალისწინებით. გადმოცემულია და დეტალურად ახსნილი ყველა ის საკითხი და ამოცანა, რომელსაც ვებპროგრამისტი შეიძლება გადააწყდეს ვებსაიტის აგების პროცესში. განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პროფესიული სწავლების, ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის, გამოადგება ყველას ვინც დაინტერესებულია PHP ენის გამოყენებით ვებგვერდების შექმნით

გადმოწერა